در سطح جهانی ، تنها حدود ۱۰ درصد از جنگل های موجود ، مورد تایید و بهره برداری هستند که اکثر آن ها در امریکای شمالی واقع شده اند . در حقیقت ، خریداران عمده ی کاغذ با تهیه محصولات گواهی شده توسط استاندارد های

ادامه مطلب