گروه چاپ آرمانی / Articles posted by 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3

عملیات دایکات ، از گروه خدمات تکمیلی بعد از چاپ به شمار می رود که با استفاده از آن می‌توان طرح‌ها و نقش های مد نظر را با قالب بر روی محصولات چاپی و بسته‌بندی اجرا نمود .

ادامه مطلب

بروشور به صاحبان برند اجازه می دهد تا مجموعه اطلاعات زیادی را در فضایی کوچک گرد آورند و به شرح و توصیف خدمات و محصولات خود بپردازند.

ادامه مطلب

در سطح جهانی ، تنها حدود ۱۰ درصد از جنگل های موجود ، مورد تایید و بهره برداری هستند که اکثر آن ها در امریکای شمالی واقع شده اند . در حقیقت ، خریداران عمده ی کاغذ با تهیه محصولات گواهی شده توسط استاندارد های

ادامه مطلب