گروه چاپ آرمانی / تازه ها  / اخبار  / حقایق کلیدی در باره کاغذ
ساخت کاغذ در جهان

حقایق کلیدی در باره کاغذ

تحقیقات جدید ،  حقایق کلیدی و یافته های آماری قابل تاملی را در حوزه ی اطلاعات پایه ای چاپ و کاغذ ، منتشر کرده است . در این یافته ها ، نقاط مختلف تامین و مصرف کاغذ به لحاظ ویژگی های بنیادین زیست محیطی  ، مدیریت بهینه جنگل ها ، معادن ، ارتباطات الکترونیکی ، بازیافت و موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند .

 

  • مناطق جنگلی خالص در ایالات متحده از اوایل دهه ۱۹۰۰ به صورت حفاظت شده در آمده و در بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ ، از ۷۵۴ میلیون هکتار به ۷۶۶ میلیون هکتار رشد یافته است . حجم خالص ذخایر روستایی ، بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ ، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است .

 

  • مناطق جنگلی کانادا ، با ۸۵۷ میلیون هکتار در ۲۵ سال گذشته کاملا به صورت حفاظت شده باقی مانده اند .

 

  • در سطح جهانی ، تنها حدود ۱۰ درصد از جنگل های موجود ، مورد تایید و بهره برداری هستند که اکثر آن ها در امریکای شمالی واقع شده اند . در حقیقت ، خریداران عمده ی کاغذ با تهیه محصولات گواهی شده توسط استاندارد های معتبر مختلف جهانی ، حامل چنین پیامی هستند که از منابع طبیعی و زیست محیطی حمایت می کنند .

 

  • در صورت عدم کنترل صنایع سنگین و عدم پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات ، رشد گاز های گلخانه ای در جهان ، از ۱٫۶ درصد در سال ۲۰۰۷ ، به بیش از ۱۴ درصد تا سال ۲۰۴۰ خواهد رسید . در مقایسه با صنایع سنگین ، صنعت پالپ ، کاغذ و چاپ تنها ۱ درصد از سهم انتشار گاز های گل خانه ای را تا سال ۲۰۱۲ به خود اختصاص داده اند .

 

خریداران عمده ی کاغذ با تهیه محصولات گواهی شده توسط استاندارد های معتبر مختلف جهانی ، حامل چنین پیامی هستند که از منابع طبیعی و زیست محیطی حمایت می کنند .

  • با وجود رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباطات ، ۸۱ درصد از والدین معتقدند که مطالعه ی کتاب های چاپی برای فرزندانشان بسیار حائز اهمیت است . در حقیقت ، نیاز به تجربه ی منحصر به فرد لمس کاغذ و مطالعه کلمات چاپی ، همچنان به عنوان یک اصل در میان جوامع مختلف شناخته شده است .

 

منبع : https://www.papnews.com