گروه آرمانی / آموزش  / بروشور چیست ؟

بروشور چیست ؟

 

 

بروشور یک یا چندین برگ به هم پیوسته است که از رسانه های چاپی به شمار می رود. از بروشور معمولا برای اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مشتری و مخاطبان استفاده می شود.
صفحات بروشور تا شونده، بوسیله ی خط تای افقی و عمودی از یکدیگر جدا می شوند.